Liên hệ

Công ty TNHH SX TM DV Liên Hương

Địa chỉ: 2A Lê Khôi, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Email: info@lienhuong.vn

Fax: 08. 39 73 63 93

Phone: 08. 39 789 089

Mobile: 01234567830

Hỗ trợ trực tuyến: 08. 73000 800 - 08. 73000 900

Công ty TNHH SX TM DV Liên Hương
2A Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Email: info@lienhuong.vn - Fax: 08. 39 73 63 93 - Phone: 08. 39 789 089 - Mobile: 01234567830
Hỗ trợ trực tuyến: 08. 73000 800 - 08. 73000 900